Armbåge

Ont i armbågen uppkommer ofta efter överbelastning eller skada. De vanligaste armbågsproblemen är tennisarmbåge, golfarmbåge eller musarm. Smärtan leder ofta till att man inte kan arbeta och träna som man brukar. Det gör ofta ont när man böjer armen, när man lyfter och när man hälsar.

Orsaker till tennisarmbåge

Ofta kommer armbågssmärtan muskler, senor, leder, slemsäck eller nerver. Tennisarmbåge är ett smärttillstånd från handledsträckarnas muskelfäste som sitter på utsidan av armbågen oftast på den dominanta sidan. Problemet uppkommer ofta vid långvarigt ensidigt arbete med händerna, vilket leder till överbelastning. Man upplever smärta som strålar mot axeln och handleden samt kan även uppleva kraftlöshet som leder till svårighet att greppa med handen. Oftast drabbar detta personer som arbetar med tunga repetitiva rörelser så som snickare och tennisspelare. Dessa besvär leder ofta till mycket lidande men dess bättre finns det effektiva behandlingar.

Orsaker till golfarmbåge

Golfarmbåge är ett tillstånd med försvagning av musklerna och senorna i handleden. Problemen ger smärta och svullnad över armbågens utsida samt kan även innebära smärta i underarmen/handled/axel samt upplevd muskelsvaghet. Orsaken är överbelastning av underarmens böjarmuskler, det får oftast personer som spelar golf.

Orsaker till musarm

Musarmens smärtsamma område är oftast större än vid golf- och tennisarmbåge, vilket innebär att man även kan ha smärta axel, armbåge och handled. Dessa problem uppkommer ofta om datormusen ändvänds ofta och under långa perioder. Vid detta arbetet hålls handen i ett onaturligt läge och många upprepande rörelser utförs. Detta kan leda till att senor, muskler, ledband och nerver blir överbelastade. Besvären kan sitt i underarmen, handleden, handen, armen, axeln och armbågen. Symtomen kan vara smärta, stelhet, ömhet, värk som pulserar eller är molande eller pulserande. Man kan även få en känsla av obehag, svaghet, domningar, stickningar eller försämrad känsel. Dessa problem försvinner ofta efter avlastning samt ergonomisk översyn på arbetsplatsen.

Vanliga armbågsproblem

  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Studentarmbåge
  • Musarm
  • Artros i armbågen

FotSaras armbågsbehandling

FotSaras behandlingskoncept bygger på en kombination av fysioterapi och laserbehandling. Denna behandling är vald för att maximera smärtlindringen, främja armbågens läkning för att snabbare komma tillbaka sitt vanliga liv. Behandlingsmetoden kan innebära träning underarmens muskler, avlastning, tejpning, stretching, egen massage, hållningskorrigering och se över arbetsplatsens ergonomi.