Knä

Det finns många olika orsaker till att man drabbas av knäsmärta. Knäsmärta beror oftast på skada i en vävnad i eller runt knät. Det behöver inte alltid vara knät som är grundorsaken, det kan vara besvär från rygg, höft och fötter som är den bidragande orsaken till knäsmärtan. Man kan dela in knäsmärtor i två kategorier trauman eller överbelastningsskador. Vanligast är knäledsartros och det drabbar framför allt äldre. Hos yngre är löpar- samt hopparknä betydligt vanligare.

Orsaker till knäsmärta

 • Akuta trauman
 • Belastningsskador

Vanliga knäproblem

 • Knäledsartros
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Främre knäsmärta
 • Broskskada i knät
 • Korsbandsskada
 • Meniskskada

Riskfaktorer för knäledsartros

 • Knäledsskada
 • Kvinnligt kön
 • Övervikt
 • Svaghet i muskulatur kring knäleden
 • Ålder över 45 år
 • Arv
 • Ensidig långvarig ledbelastning, exempelvis arbete vid knästående

FotSaras knäbehandling

FotSaras behandlingskoncept bygger på en kombination av fysioterapi och laserbehandling. Denna behandling är vald för att maximera smärtlindringen, främja knä läkning för att snabbare komma tillbaka sitt vanliga liv. Behandlingsmetoden kan innebära träning, rörelseträning, och råd om avlastande träning.