Lymfödem & -dränage

Lyftödem är en kronisk, gradvis ödande svullnad i vävnaden som beror på underfunktion i lymfsystemet. Lymfsystemets uppgift är att transportera bort slaggprodukter, vätska och larma immunförsvaret. I kroppen finns många lymfknutor och det finns även lymfstationer som är placerade i ljumskarna, armhålorna och på halsen. Syftet med lymfbehandlingen är att hjälpa kroppen att förflytta lymfvätska från dessa lymfstationerna för att sedan tömma sig kroppens vener. Prognosen för ett kroniskt ödem är att det blir kvar lite vätska varje dag och att svullnaden ökar successivt. Besvären visar sig som bestående, tilltagande svullnad som inte går bort vid vila. Vätskefylld svullnad omvandlas med tiden till fettväv och bindväv. Symtom kan vara tyngdkänsla, värk, stelhet och att kläder samt att smycken & kläder stramar. Målet med behandlingen är att få stopp på volymökningen och få den att stanna av eller minska. Det är därför viktigt med insatt behandling, ta del av information samt lära sig egen behandling och lymfmassage eller laserbehandling.

Olika typer av lymfödem

 • Primärt lymfödem
 • Sekundärt lymfödem
 • Venösa lipödem
 • Lipödem
 • Venösa ödem
 • Immobilitetsödem

Orsaker till lymfödem

 • Skador på lymfkärl & lymfknutor
 • Trauma & skadade vävnader i samband med strålning, brännskador & stora sår
 • Canceroperationer vid avlägsnandet av lymfknutor
 • Höftoperationer
 • Knäoperationer
 • Upprepade trauman tex fotstukning

Lymfödem kan leda till

 • Ökad, lokal vätskeansamling i vissa kroppsdelar
 • Irritation i vävnaderna som kan leda till inflammatorisk värk
 • Försvagat immunförsvar man blir mer mottaglig för sjukdomar
 • Risk för rosfeber, vilket kan leda till blodförgiftning

Behandlingstriangel Lymfödem

Referens: https://www.svenskaodemforbundet.se/

Fotsaras ödembehandling

FotSara behandlar ditt lymfsystem med laser enligt en beprövad och evidensbaserad metod. Efter behandlingen kan toalettbesök bli tätare och en del upplever att urinens lukt/färg samt avföringens färg-och ändrad konsistens är förändrad. Detta är helt normalt då kroppen är i begrepp att rensa ut gamla slaggprodukter. Utöver denna behandling bör egenvård som består av andningsövningar, rörelseövningar, kompression, hudvård och själv-lymfdränage utföras.