Förebyggande vid träning

Rehabiliteringsträning och laserbehandling

Rehabiliteringsträning och laserbehandlingens förstärkande effekt. Idag finns det vetenskapligt bevis för att laserbehandling kombinerat med träning gör att vävnaden läker mycket snabbare ungefär halva tiden jämfört med ingen behandling. Vid behandling med laser i samband med påbörjad rehabilitering eller aktivitet efter skada är att förorda. om man behandlar i direkt anknytning till träningstillfället tenderar patienterna att klara belastning bättre jämfört med om man inte är laserbehandlad. För att undvika återfall och ökad risk för skada bör laserbehandling fortgå trots att patienten inte upplever några besvär under tiden träningsdosen ökar och nya övningar introduceras. Vid laserbehandling så försvinner smärtan snabbt ibland på bara några dagar vid intensiv behandling, detta innebär att man kan luras att tro att skadan läkt, vilket ofta inte är fallet. Kroppen behöver längre tid på sig att läka fullkomligt. Varför man bör träna med måtta initialt.

Laser och Elitsport

Laserbehandling har en plats inom idrotten även för den skadefrie idrottaren. Flera studier har visat att laserbehandling ger en förbättrad muskeluthållighet och påskyndad återhämtning av frisk och inte skadad muskulatur. Uppmätta nivåer av laktat och kreatinkinas som ses efter kraftig belastning visar på snabbare återhämtning och tecken på mindre muskelskada jämfört med ingen behandling.

FotSaras förebyggande laserbehandling

FotSaras behandlingskoncept bygger på en kombination av fysioterapi och laserbehandling. Denna behandling är vald för att maximera smärtlindringen, främja läkning för att snabbare komma tillbaka sitt vanliga liv. Behandlingsmetoden kan innebära träning, rörelseträning och tejpning.