Laser – vad är det?

Laser är ett ljus som går i samma riktning med en enda våglängd i en smal stråle. Benämningen LASER är en förkortning av ”Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation”. Lasrar har sammanhängande vågor vilket karaktäriserar laserljuset. Laserljuset kan vara av olika styrka. Starka lasrar kallas för kirurgiska lasrar och används för att skära samt bränna bort vävnad. Svaga lasrar kan användas för att minska smärta, svullnad, inflammation samt stimulera kroppens läkning. Den typ av laser som används hos LaserBySara kallas för medicinsk laser men kan även kallas för biostimulerande laser, laserbehandling eller lågeffekt laser. Laserbehandlingens effekt beror inte på att värme utvecklas som vid starka lasrar utan på att laserns rena ljus orsakar fotokemiska reaktioner i cellerna. En känd fotokemiska reaktion är till exempel fotosyntesen i växternas klorofyll. Ljusets energi fångas av bland annat bladets klorofyll och används för att sätta igång kemiska reaktioner som omvandlar koldioxid och vatten till socker samt syrgas. På samma sätt aktiveras en fotokemisk reaktion i cellen med hjälp av laserljus, vilket leder bland annat till att minska smärta, inflammation samt stimulera till läkning. Tyvärr ger inte lampljus eller solljus samma effekt.

Forskning medicinsk laser

Det forskas mycket om medicinsk laser. Vid en sökning på världens största medicinska databas PubMed (www.pubmed.com) ger en sökning på Low Level Laser Therapy ”LLLT” över 8 000 träffar. Vill man ta reda på om det finns vetenskapliga studier kan man söka i databasen PubMed. Man söker då på ett symtom eller diagnos tex ”LLLT + pain” eller ”LLLT + infertilty”.

Kärt barn har många namn

Laser som behandling mot smärta och främjade av läkning är en metod med många namn.

Vanligast är medicinsk laser, laserbehandling, laserterapi, lågeffektlaser eller biostimulerande laserbehandling. Internationellt används ofta Low Level Laser Therapy (”LLLT”) eller Low Power Laser Therapy (”LPLT”).

Medicinsk lasers utveckling

Medicinsk laserbehandling har använts sedan 1960-talet då man i en sårstudie på möss undersökte laserns förmåga. Mössen hade erhållit två olika sår på sina magar och de sår som belystes med laser läktes och fick dessutom tillbaka sitt avrakade hår mycket snabbare. Sedan dess har metoden fått spridning världen över och testats på många olika problem. Under 2000-talet har forskningen exploderat och många av de bakomliggande fysiologiska mekanismerna är idag identifierade. Idag finns många vetenskapliga artiklar cirka 8000 stycken med stort fokus på smärta i muskler, skelett och leder.