Laserbehandling

Medicinsk laserbehandling eller laserbehandling innebär att man belyser den del av kroppen där problemet sitter med laserljus. Laserbehandlingen är effektiv när man har smärta, svullnad eller inflammation. Behandlingen är verksam vid problem i muskler, senor, skelett och leder som har uppkommit efter trauma, operation eller som kommit smygande. Problemen kan vara akuta, halv akuta eller kroniska. Förutom smärta i muskler, skelett och senor finns det positivt vetenskapligt stöd för att behandla bland annat acne, munsår, herpessimplex, bensår, håravfall och bältros. Det unika med laserbehandlingen är att den sätter igång kroppens naturliga självläkning.

Hur fungerar laserbehandling?

Laserbehandling innebär komplicerade processer i vävnaden och kroppen som är biverkningsfria. Laserbehandlingen påverkar cirkulationen i blod och lymfkärl, det lokala immunförsvaret, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av kroppsegna ämnen som ger smärtlindring. Laserbehandlingen kan ha såväl aktiverande, hämmande som normaliserade effekt. Medicinsk laserbehandling är välbeprövad, biverkningsfri och metoden saknar inrapporterade skador.

Hur går en laserbehandling till?

Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Laserhandtaget sätts i med lätt tryck i kontakt med huden. Osynligt ljus har bättre för många att tränga in i huden och används vid djupt liggande problem i muskeltur, skelett och leder. Beroende på hur djupt in problemet sitter i vävnaden samt hur stor yta som är drabbad så tar behandlingen mellan 20-60 minuter.


EFFEKT VID LASERBEHANDLING

Laserterapi stimulerar till en lokal frisättning av olika molekyler och signalsubstanser som:

 • Minskar smärta
 • Reducerar inflammation, svullnad och ödem
 • Stimulerar cellfunktionen -> immunförsvaret
 • Främjar läkning
 • Leder till muskelavslappning

Hur effektiv är laserbehandlingen?

Smärtlindring, läkning av skador och andra medicinska problem kan ta lång tid oavsett behandlingsmetod. Laserbehandlingen kan i de allra flesta fallen minska smärtan och påskynda läkningen och normalisera ett problem. Laserbehandlingen kan utföras som enda behandlingsform men kan även kombineras med annan behandling. Vid smärta, inflammation och svullnad brukar 90% bli hjälpta av laserbehandling. Vissa personer svarar snabbare på laserbehandling men i snitt behöver man behandlas 5 gånger eller mer för att erhålla en bestående effekt. Vid
kronisk smärta som till exempel artros kan man fördel ”fylla” på med laser efter en tid för bibehållandet av långvarig effekt. Vid långvariga besvär kan laser vara ett bra alternativ och bryta en ond smärtcirkel. För många innebär detta att man kan minska intag av smärtläkemedel, sova bättre, gå tillbaka till sitt arbete, promenera samt kunna träna.

Varför är Laserbehandlingen överlägsen?

Laserbehandlingen är unik då den med fördel kan användas vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör laserbehandling till ett fördelaktigt komplement till annan behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation samt akuta besvär som muskelbristningar, stukningar och smärtsamma inflammationer. Behandlingen är inte är smärtsam utan snarare avslappnade. Många svårbehandlade besvär som andra behandlingar inte lyckats bota kan svara positivt på laserbehandling.


Laserbehandlingens fördelar

 • Minskar smärta
 • Minskar inflammation
 • Minskar svullnad
 • Påskyndar läkning
 • Effektiv vid akuta skador
 • Effektiv vid långvariga och svårbehandlade besvär
 • Riskfritt
 • Milda, få biverkningar
 • Är avslappnande och känns inte
 • Ger ofta snabbt resultat som håller över tid

Hur känns laserbehandling?

Laserbehandlingen gör inte ont utan känns snarare skönt, man kan känna värme eller en pirrande känsla. De allra flesta känner ingenting utan upplever behandlingen som behaglig eller avslappnande och man kan till med somna under behandlingen. Däremot kan smärta uppkomma 6-24 timmar efter en behandling, vilket beror på att laser ljuset sätter igång läkande processer. Denna typ av igångsättningssmärta är vanligare vid långvariga smärtor. Oftast klingar denna smärta av efter någon dag med kan i enstaka fall pågå något längre. Att man får någon form av reaktion på behandlingen är ett kvitto på att laserbehandling kommer att vara en effektiv metod.

Undersökning och diagnos

För att förstå vilken smärta det handlar om pratar vi och jag undersöker dig samt identifierar var smärtan eller skadan är lokaliserad. Det är viktigt att veta var smärtan kommer från så att laserbehandlingen utförs på rätt ställe och kan ge goda resultat.

Behandlingstid

Behandlingstiden är avhängig av hur stort området som ska behandlas och hur djupt in problemområdet ligger. Det tar längre tid att behandla ett stort och djupt liggande problemområde. Behandlingstiden varierar från 30-60 minuter.

Behandlingsintervall

Ett långvarigt problem kräver ofta flera behandlingar och behandlingseffekten kan vara fördröjd. Vissa personer reagerar redan vid första laserbehandlingen och andra först efter 2-3 behandlingar. Antalet laserbehandlingar kan vara 5-10 och ibland fler.

Läkemedel tillsammans med laserbehandling

Effekten av laserbehandling kan bli mindre tydlig och effektiv om kortionsinjektioner har givits i det område som ska behandlas inom de senaste 3 månaderna. Samtidigt intag av antiinflammatoriska läkemedel kan även minska effekten något av laserbehandlingen, dock medför inte kombinationsbehandlingen inte medföra några risker. Behovet av smärtlindrande läkemedel minska efter ett par behandlingar med laser.

Olika reaktioner efter laserbehandling

 1. Trötthet – man kan reagera med trötthet direkt efter eller några timmar efter behandling. Vissa personer bli mycket trötta och kan behöva vila eller somna tidigare än normalt samma kväll. Det är vanligt att man sover gott efter behandlingen, detta är oftast mycket uppskattat då många har haft en period med sömnproblem.
 2. Utebliven effekt – man upplever ingen eller obetydlig förändring av besvären. Vid utebliven reaktion kan det bero på att besväret kräver att fler behandlingar. Vissa problem kräver upp till 4-5 behandlingar innan resultat känns. Uteblivet resultat kan bero på att behandlingen sker på fel ställe. Rätt diagnos och lokalisering av skadeområde är alltså viktigt, varför det är en fördel att behandlas av en fysioterapeut som har utbildning och erfarenhet kroppsliga besvär.
 3. Initialt något ökad smärta – kan ibland uppkomma 6-24 timmar efter en behandling eller ibland även direkt efter avslutad behandling. Smärtan kan kvarstå i max 3 dagar, om det är besvärligt ta då smärtstillande att läkemedel. Smärta är en bra reaktion och ett kvitto på immunförsvaret och de inflammatoriska processerna aktiverats samt att läkningen har startat. Efter en tillfällig smärtökning är besvären ofta mycket lindrigare än innan första behandlingstillfället.
 4. Smärtlindring – kan uppkomma direkt eller efter några timmar efter första behandlingen. Smärtlindring är såklart en positiv och önskad effekt. Vid smärtlindring är det dock viktigt med anpassad belastning för att undvika överbelastning.

Anpassad belastning efter behandling

Vid direkt smärtlindring i samband första behandlingen kan det vid vissa problem vara bra med anpassad avlastning t.ex. vid stukning eller muskelbristning. Vid andra besvär, såsom vid ryggbesvär, kan man med fördel öka sin aktivitetsnivå redan efter första behandlingen. Dock bör man generellt undvika intensiv fysisk aktivitet eller tung och explosiv belastning av besvärsområdet samma dag man får behandlingen.
Detta för att undvika överbelastning.

När är det optimalt att starta en medicinsk laserbehandling?

Ju snabbare man kan initiera laserbehandling, i samband med akut skada, desto större är möjligheten för snabb läkning och rehabilitering. En laserbehandling kan göras redan 30 min efter skadas uppkomst. Man bör alltid omhänderta en akut skada med ett adekvat första omhändertagande så som kyla, tryckförband och högläge. Det är viktigt att eventuell blödning avstannat innan behandlingen startar. Vid långvariga eller kroniska besvär kan man starta när man har möjlighet att få
behandling. Även om det har gått lång tid, månader eller år, efter skadan eller besvärsdebuten finns det en god chans att metoden kan hjälpa.

När undviker man att behandla med laserbehandling?

 • Man behandlar inte över magen på en gravid kvinna eftersom det inte finns några studier där man undersökt effekterna av detta.
 • Att försöka bota cancer med laser får man inte göra, däremot kan man behandla smärta och sidoeffekter som både cancer och dess behandlingen kan ge upphov till. Medicinsk laser är mycket användbart som smärtlindring i vård vid livets slutskede.
 • Behandling med laser starkare än ca >500 mW bör undvikas vid nedsatt känsel i huden, över mörka tatueringar, vid mörk hudfärg eller om personen har en kraftig solbränna.
 • Behandling få ej ske över, i och nära ögonen (2 cm från ögats kant) om behandlaren inte är ögonläkare.
 • Vid blödarsjuka, då det finns en teoretisk risk för ökad genomblödning i vävnaden.
 • Ingen behandling över halsregionen om du har överproduktion av sköldkörtelhormon.
HUR BOKAR JAG TID?

Det går bra att boka tid via vår reception på 0766-280707 eller på hemsidan via länken här, bokadirekt. Välkommen!

Laser – vad är det?

Laser är ett ljus som går i samma riktning med en enda våglängd i en smal stråle. Benämningen LASER är en förkortning av ”Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation”. Lasrar har sammanhängande vågor vilket karaktäriserar laserljuset. Laserljuset kan vara av olika styrka. Starka lasrar kallas för kirurgiska lasrar och används för att skära samt bränna bort vävnad. Svaga lasrar kan användas för att minska smärta, svullnad, inflammation samt stimulera kroppens läkning. Den typ av laser som används hos LaserBySara kallas för medicinsk laser men kan även kallas för biostimulerande laser, laserbehandling eller lågeffekt laser. Laserbehandlingens effekt beror inte på att värme utvecklas som vid starka lasrar utan på att laserns rena ljus orsakar fotokemiska reaktioner i cellerna. En känd fotokemiska reaktion är till exempel fotosyntesen i växternas klorofyll. Ljusets energi fångas av bland annat bladets klorofyll och används för att sätta igång kemiska reaktioner som omvandlar koldioxid och vatten till socker samt syrgas. På samma sätt aktiveras en fotokemisk reaktion i cellen med hjälp av laserljus, vilket leder bland annat till att minska smärta, inflammation samt stimulera till läkning. Tyvärr ger inte lampljus eller solljus samma effekt.

Forskning Laserbehandling

Det forskas mycket om medicinsk laser. Vid en sökning på världens största medicinska databas PubMed (www.pubmed.com) ger en sökning på Low Level Laser Therapy ”LLLT” över 8 000 träffar. Vill man ta reda på om det finns vetenskapliga studier kan man söka i databasen PubMed. Man söker då på ett symtom eller diagnos tex ”LLLT + footpain” eller ”LLLT + infertilty”.

Kärt barn har många namn

Laser som behandling mot smärta och främjade av läkning är en metod med många namn. Vanligast är medicinsk laser, laserbehandling, laserterapi, lågeffektlaser eller biostimulerande laserbehandling. Internationellt används ofta Low Level Laser Therapy (”LLLT”) eller Low Power Laser Therapy (”LPLT”).

Utveckling laserbehandling

Medicinsk laserbehandling har använts sedan 1960-talet då man i en sårstudie på möss undersökte laserns förmåga. Mössen hade erhållit två olika sår på sina magar och de sår som belystes med laser läktes och fick dessutom tillbaka sitt avrakade hår mycket snabbare. Sedan dess har metoden fått spridning världen över och testats på många olika problem. Under 2000-talet har forskningen exploderat och många av de bakomliggande fysiologiska mekanismerna är idag identifierade. Idag finns många vetenskapliga artiklar cirka 8000 stycken.